หน้าแรก

Better Tools to Tracking Your Site

บริหารจัดการคุณภาพงานก่อสร้าง (Quality)
ความเสียหาย (Defect) ขั้นตอนการทำงาน (Method) และความปลอดภัย (Safety)

Smart-Dashboard

เห็นภาพรวม ผ่าน Smart Dashboard

รับรู้สถานะของงานจัดการงานในไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อได้

Trackingงานแก้ไข

Tracking งานแก้ไขอย่างครอบคลุม

สามารถระบุความเสียหาย แนบรูปถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐาน เพื่อความชัดเจนในการแจ้งปัญหา

สื่อสารตรงจุด

สื่อสารตรงจุด ไม่หลุดทุกงานแก้ไข

ระบุตำแหน่งงานได้บน Floor Plan สื่อสารมากขึ้นด้วยการเขียนอธิบาย Defect บนรูปภาพ พร้อมปักหมุดชี้จุด

report

สร้าง Report ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา

ไม่ต้องเสียเวลารวบรวมข้อมูลใหม่รายงานสรุปให้พร้อมแสดงรายะเอียดรูปภาพ และผู้รับผิดชอบ แบบอัตโนมัติ

ป้องกันความเสียหาย

Tracking งานแก้ไขอย่างครอบคลุม

เป็น Back Up Data ย้อนดูประวัติได้ง่าย ไม่หลุดทุกการตรวจสอบ พร้อมส่งมอบงานอย่างสมบูรณ์

ไม่พลาดทุกการอัปเดต

ไม่พลาด ทุกการอัปเดตงาน

แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของงานผ่าน LINE กลุ่ม และ Application สื่อสารกันได้ทันเวลา

ระบบ BUILK iNSPECT เหมาะสำหรับงานประเภทไหน

Developer
โครงการหมู่บ้าน

 • ตรวจสอบคุณภาพงานทั้งหมด ผ่าน iNSPECT
  ได้ด้วยตนเอง
 • ติดตามความคืบหน้างานแบบ Real Time
 • มั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้าง ส่งมอบบ้านให้ลูกค้าแบบมืออาชีพ

Developer
อาคารสูง / สำนักงาน

 • บริหารงานก่อสร้างได้ตามแผนงาน
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และงานแก้ไขได้ครบถ้วน
 • ติดตามความคืบหน้างาน โดยไม่ต้องเข้าไซต์

Contractor
รับเหมาก่อสร้าง

 • ตรวจสอบคุณภาพงาน และอัปเดตผลงานได้ทันที
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
 • ลดงานเอกสาร เก็บข้อมูลการตรวจสอบ และติดตามการทำงานของทีม

Key Feature

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคุณภาพ โครงการก่อสร้างของคุณโดยเฉพาะ

Inspection Record

บันทึกการตรวจสอบมาตรฐานงาน

 • ช่วยการบันทึกข้อมูลการทำงาน เมื่อตรวจสอบพบ Defect และติดตามการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างใบงาน Defect ระบุรายละเอียด แนบรูปถ่าย พร้อม ปักหมุดตำแหน่งบนแปลน เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ
 • บันทึกข้อมูลกิจกรรมการทำงานทั้งหมดไว้บน Cloud หมดปัญหาเรื่องข้อมูลสูญหาย
 • เป็น Back Up Data ย้อนดูประวัติได้ง่าย ไม่หลุดทุกการตรวจสอบ พร้อมส่งมอบงานอย่างสมบูรณ์

Collaboration

ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เชื่อมโยงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 • ประสานงานแบบ Real time รู้ความคืบหน้าของงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • สื่อสารข้อมูลกันครบถ้วน ตรงจุด ด้วยการเขียนอธิบาย Defect บนรูปภาพ พร้อมปักหมุดชี้จุด และระบุตำแหน่งงานบน Floor Plan
 • แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของงาน ผ่าน LINE กลุ่ม และ Application

Order Status Tracking

ติดตามงานแก้ไขแบบมืออาชีพ

 • เชื่อมโยงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 • ประสานงานแบบ Real time รู้ความคืบหน้าของงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • สื่อสารข้อมูลกันครบถ้วน ตรงจุด ด้วยการเขียนอธิบาย Defect บนรูปภาพ พร้อมปักหมุดชี้จุด และระบุตำแหน่งงานบน Floor Plan
 • แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของงาน ผ่าน LINE กลุ่ม และ Application

Report Process

รายงานความคืบหน้าแบบอัตโนมัติ

 • ออกเอกสาร และอนุมัติใบงานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลากับงานเอกสารและขั้นตอนการสื่อสาร
 • รายงานการตรวจสอบคุณภาพ พร้อมรูปถ่ายจากหน้างาน และสถานะการแก้ไข สรุปให้ทันทีบนระบบ ไม่ต้องรวมข้อมูลใหม่ ลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน

Smart Dashboard

เห็นภาพรวมการทำงาน Real time

 • แสดงภาพรวมการทำงาน, ประเภท Defect, สถานะงาน, ผู้ตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบ บริหารจัดการงานในไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • มองเห็นภาพรวมการทำงาน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น

"เสียงยืนยันจากผู้ใช้งานจริง"

บริษัทชั้นนำวางใจใช้บริการ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฤทธา จำกัด

บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท บิวคอน จำกัด

บริษัท อ็อกซิเจน เรสซิเด้นส์ จำกัด

บริษัท เคอร์รี่ แอนด์ บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จำกัด

บริษัท สเปซ แอนด์ โค จำกัด

บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด

Construction Technology
โซลูชั่นปฏิวัติวงการก่อสร้าง

ให้คุณได้มากกว่า เพื่อปลดล็อคศักยภาพธุรกิจก่อสร้าง เพิ่มโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด

Onsite Construction Management

ระบบตรวจความคืบหน้า และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

Simple Real Site Collaboration

ประสาน ติดตามความคืบหน้าไซต์ก่อสร้าง 360 องศา

Maintenance Solution

บริหารจัดการงานซ่อม ทั้งอุปกรณ์และที่อยู่อาศัย

Contact Us

บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ห้อง 1*103 เลขที่ 1624/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

About us

ติดต่อสำนักงานใหญ่ : 02-010-9775
สอบถามการใช้งาน : 02-026-6857 กด 3, 063-393-2233 , 083-842-1351

Scroll to Top